Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser

Interpellation 2009/10:447 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:447 Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser

av Siw Wittgren-Ahl (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Alliansen gick till val på att minska utanförskapet, men det har vuxit. Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats. Regeringen har samtidigt genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av socialbidrag i Sverige – detta eftersom arbetslösheten stiger samtidigt som en halv miljon människor lämnat a-kassan efter regeringens försämring och fördyring. Samtidigt riskerar 50 000 människor att kastas ut ur sjukförsäkringen eftersom de enligt regeringens synsätt varit sjuka alltför länge. Alla dessa hänvisas nu till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara de enskilda individerna och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner så drabbas också välfärden. Redan nu motsvarar de ökade socialbidragskostnaderna 7 500 jobb i kommunerna per år.

De nya sjukskrivningsreglerna innebär en bortre gräns för hur länge någon får vara sjuk. Vi har alltså gått ifrån principen om att läkare ska avgöra vem som är sjuk och vem som är frisk. I stället förväntas den som är sjuk att efter en bestämd tidpunkt vara frisk och återgå till arbetsmarknaden. Den som inte klarar det hänvisas som sagt till kommunens socialkontor.

Jag anser att den som är sjuk ska få hjälp att bli frisk och hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Under den tid det tar ska det finnas en ekonomisk trygghet. Ett välfärdssamhälle kräver en sjukförsäkring som inte bara fungerar för de friska, utan framför allt för dem som är sjuka.

Min fråga till statsrådet är därför vilka initiativ hon avser att ta för att tillförsäkra sig om att ingen som är sjuk tillåts utförsäkras från sjukförsäkringen och därmed hänvisas till att leva på socialbidrag.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-01 Besvarad: 2010-06-09