Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj

Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Drygt en tredjedel av studenterna betalar mer än hälften av studiemedlet i hyra. Hälften av studenterna har fått avstå från tandvård, sjukvård, kurslitteratur eller försäkring för att ekonomin ska gå ihop.

Regeringen har i vårpropositionen föreslagit en höjning av studiemedlet med 300 kr per månad. Förslaget räcker inte till för att möta studenternas vardagsbehov. Studentorganisationer har i olika sammanhang fört fram att studiemedlet behöver höjas betydligt mer för att fler studenter ska få uppleva en ekonomiskt dräglig vardag.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att ytterligare minska den andel studenter som är beroende av rika föräldrar för att kunna studera?

Vad avser statsrådet att göra för att höja studiemedlen till en nivå som ligger mer i linje med de ekonomiska behov som finns hos studenterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-17 Anmäld: 2006-05-17 Svar fördröjt anmält: 2006-06-07 Besvarad: 2006-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)