Strandskyddet

Interpellation 2015/16:374 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ska Sverige klara att förse alla invånare i landet med bostäder samtidigt som den levande landsbygden bevaras måste byggreglerna förenklas. Människor vill bo vid vattnet. Tyvärr har det omfattande strandskyddet gjort sjönära byggelse omöjlig i stora delar av vårt land.

Den sammanlagda längden på fastlandskusten och stränderna i Sverige är drygt 386 000 kilometer. Detta motsvarar nio och ett halvt varv runt jorden. Det säger sig självt att all denna sträcka inte behöver omfattas av strandskyddet.

Strandskyddet hämmar tillväxt och värdeökning på landsbygden. Det omfattande regelverket är dessutom ett stort ingrepp i äganderätten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad ämnar statsrådet göra för att lätta på strandskyddet i Sverige och därmed främja tillväxten på landsbygden?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-02-03 Överlämnad: 2016-02-04 Återtagen: 2016-02-09 Anmäld: 2016-02-09 Sista svarsdatum: 2016-02-25