Stora störningar i trafiken orsakade av snö, is och kyla

Interpellation 2009/10:237 av Axelsson, Christina (s)

av Axelsson, Christina (s)

den 9 februari

Interpellation

2009/10:237 Stora störningar i trafiken orsakade av snö, is och kyla

av Christina Axelsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Tusentals pendlande stockholmare drabbas nu varje dag av tågförseningar. Trots inställda avgångar är många pendeltåg försenade. Busstrafik har satts in för att ersätta tågen, men även anslutningstrafik med bussar har stora förseningar. Orsaken är snö, is och kyla.

Detta har fått till följd att många stockholmare inte kommer till eller har kommit för sent till sina arbeten, skola eller fritidsverksamhet.

Informationen kring om eller när tåg eller buss ska avgå i realtid har inte heller fungerat.

Spårbyten, ändring av busshållplatser med mera sker utan information eller i bästa fall genom utrop i högtalare. Det gäller att höra vad som sägs och snabbt förflytta sig mellan perronger. Det har medfört stora problem för äldre och funktionshindrade.

Att råda över snö, is och kyla är svårt för ministern, dock har ministern vid upprepade tillfällen i tidningsintervjuer givit den tidigare socialdemokratiska regeringen ansvaret för försenad och inställd kollektivtrafik

Mina frågor till statsrådet blir med anledning av detta:

-      Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit under de senaste tre åren för att avvärja störningar i samhällets infrastruktur?

-      På vilket sätt har statsrådet och den borgerliga regeringen bidragit till att lösa problemet vid väderstörningar?

-      På vilket sätt har statsrådet tagit initiativ till förbättrad information vid störningar i trafiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-09 Anmäld: 2010-02-09 Sista svarsdatum: 2010-03-02 Besvarad: 2010-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.