Stora barngrupper i förskolan

Interpellation 2012/13:272 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 15 februari

Interpellation

2012/13:272 Stora barngrupper i förskolan

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Enligt Skolverket fortsätter antalet barn att öka i förskolan. I dag är över 470 000 barn inskrivna i förskolan, det vill säga 83 procent av alla barn mellan ett och fem år. För tio år sedan var andelen 68 procent. Det är en ökning med 150 000 barn på tio år. Den genomsnittliga barngruppen har inte vuxit under det senaste året, men den kvarstår som mycket stor. Hösten 2010 fanns det 4 800 barngrupper med fler än 21 barn. Det är en ökning med 220 grupper av den storleken. Det är en oroväckande utveckling.

Storleken på barngrupperna skiljer sig också åt mellan olika kommuner. En granskning som SVT presenterade den 4 december 2012 visar att flera tusen små barn går på avdelningar med över tjugo barn, och det finns avdelningar för 1-3 år med så många som 34 barn. Det är alldeles för stora grupper. Internationell forskning visar att det är viktigare med mindre grupper än hög personaltäthet för att barnen ska må bra. Trots detta finns det i dag mycket stora barngrupper.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Arnholm:

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att minska de stora barngrupperna i förskolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-15 Anmäld: 2013-02-15 Svar fördröjt anmält: 2013-03-05 Sista svarsdatum: 2013-03-08 Besvarad: 2013-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.