Stödet till svensk idrott

Interpellation 2013/14:511 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Just nu genomför svensk idrottsrörelse en kampanj där man pekar på vikten av att stärka möjligheten för fler att idrotta.

De lyfter bland annat fram att stödet till idrotten har legat stilla sedan 2010 samtidigt som kostnaderna har ökat. Detta har inneburit att många föreningar har tvingats att höja avgifterna, vilket har gjort att alla som vill inte har råd att vara med.

Sverige är det land där klassklyftorna växer snabbast inom OECD, och av det följer också en ökad ohälsa. Här har idrotts- och friluftsliv en viktig roll, men med den kostnadsutveckling som vi ser så har de allt svårare att kunna erbjuda alla möjligheten att delta.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Vad tänker kultur- och idrottsministern göra för att möjliggöra för fler att ta del av en aktiv fritid i form av idrottsaktiviteter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-28 Besvarad: 2014-06-13 Sista svarsdatum: 2014-06-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)