Stöden till SAS

Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)

av Lorena Delgado Varas (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

SAS är ett av de företag som fått mest statligt stöd för att klara av pandemin. Totalt har SAS fått flera miljarder genom kreditgarantier, kapitaltillskott samt permitteringsstöd. Regeringen har gett flygsektorn nästan 16 miljarder kronor, förutom permitteringsstödet som uppgår till över 400 miljoner enbart till SAS.

Under hela pandemin har ett flertal artiklar uppmärksammat att SAS använt sig av piloter från andra företag för att ersätta den permitterade personalen. SAS har hela tiden menat att det rör sig om enstaka tillfällen för att täcka personalomsättningen, men signalerna har varit andra. Nu får vi i stället rapporter om att SAS säger upp personal genom att kringgå återanställningsrätten och då ta in anställda via SAS Irland.

Vänsterpartiet har flera gånger varnat för att företag kan missbruka de olika statliga stöden som de fått och att det behövs transparens och ansvarskrav i samband med nya och ökade stöd. Dessutom är det stöd till en bransch som egentligen måste minska i volym och omfattning. Vi tror inte att meningen med att satsa så mycket pengar på en enskild bransch och företag var menat att leda till att flera SAS-anställda nu förlorar sina jobb. Detta är än mer allvarligt då det är svenska staten som är största ägaren i SAS och som därför då också borde upprätthålla den svenska modellen.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Har ministern kunskap om hur många företag som fått permitteringsstöd och som i dag inte respekterar återanställningsrätten?
  2. Hur avser ministern och regeringen att arbeta för att de företag som fått permitteringsstöd respekterar återanställningsrätten så att arbetare kan återgå till sina tjänster?
  3. Hur avser ministern att arbeta för att motverka att företag skapar nya företagsstrukturer för att kunna ta in anställda från andra länder med sämre löner och arbetsvillkor samt att de ersätter anställda med bemanningskonsulter?
  4. Kommer staten, som största ägare av SAS, att ge tydliga direktiv angående de anställdas rättigheter?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-11 Överlämnad: 2021-10-11 Anmäld: 2021-10-12 Sista svarsdatum: 2021-10-25 Svarsdatum: 2021-10-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)