Stöd till språkutveckling för nyanlända invandrare

Interpellation 2012/13:219 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 24 januari

Interpellation

2012/13:219 Stöd till språkutveckling för nyanlända invandrare

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Att språket är en nyckel in i det svenska samhället är oomtvistat. SFI-undervisningen är ett självklart sätt att påbörja sin språkutbildning när människor kommer till Sverige. Men det räcker inte alltid till och därför är det bra att det finns initiativ som handlar om att stödja språkutvecklingen direkt på olika arbetsplatser. Inom vård och omsorg finns ett flertal goda exempel på hur en arbetsplats på ett professionellt och tydligt sätt möjliggör för vidareutveckling av kunskaper och förståelsen för det svenska språket för nyanlända invandrare. Men de arbetsplatser som jag besökt visar också på behoven av utbildning för arbetsplatsen och av de speciella handledarna som behövs för att kunna kvalitetssäkra språkutvecklingen.

Vilka åtgärder avser statsrådet Erik Ullenhag att vidta för att stödja språkutbildning och språkutvecklingen direkt på arbetsplatserna för nyanlända invandrare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-25 Besvarad: 2013-02-14