Statsrådets uttalande om skolidrotten

Interpellation 2016/17:353 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I strid med en majoritet i Sveriges riksdag, ett flertal forskningsrapporter och en bred vilja inom idrottsrörelsen fortsätter regeringen med sitt motstånd mot fler idrottstimmar i skolan.

Statsrådet ansvarar inte specifikt för frågan om antalet idrottstimmar i skolan, men i och med att statsrådet har idrottsfrågorna i sin portfölj får hans uttalanden ett stort signalvärde i frågan om antalet skolidrottstimmar.

Statsrådets motstånd mot fler idrottstimmar har på senare tid tagit sig uttryck i att statsrådet har uttalat att kvaliteten på idrottstimmarna är alltför låg på alltför många ställen i landet. Uttalandet har väckt förvåning och även irritation inom idrottsrörelsen och hos landets idrottslärare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad menar statsrådet med att kvaliteten på idrottstimmarna är alltför låg, och hur avser statsrådet att agera för att åtgärda detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Sista svarsdatum: 2017-03-24 Svarsdatum: 2017-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)