Statsministerns ansvar för att försvara de mänskliga rättigheterna även i enskilda fall

Interpellation 2006/07:679 av Sahlin, Mona (s)

av Sahlin, Mona (s)

den 17 augusti

Interpellation

2006/07:679 Statsministerns ansvar för att försvara de mänskliga rättigheterna även i enskilda fall

av Mona Sahlin (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Fredrik Reinfeldt har sagt till Sveriges Radio att han inte avser att ta upp enskilda fall när han diskuterar mänskliga rättigheter med utländska ledare.

När man lyssnar till Fredrik Reinfeldt verkar det som om Sverige helt har ändrat syn på hur försvaret av de mänskliga rättigheterna ska föras. Det är anmärkningsvärt, eftersom den princip som Fredrik Reinfeldt nu brutit har delats av såväl socialdemokratiska som borgerliga statsministrar.

I dag är det uppenbarligen annorlunda. Fredrik Reinfeldt skulle enligt en TT-intervju ha sagt att han inte tänker ta upp Dawit Isaaks fall om han skulle träffa Eritreas ledare. Jag sitter inte med personakter på mitt bord och styr Sverige.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsministern:

Vad är skälet till att statsministern ändrat en viktig svensk princip?

Varför avser statsministern inte att agera i enskilda fall där de mänskliga rättigheterna kränkts?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-17 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-08-30