Statsministern och skattesänkningarna

Interpellation 2013/14:420 av Peter Persson (S)

av Peter Persson (S)

till Statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

 

Statsministern har med uppbackning av finansministern uttalat att det inte ska bli några fler skattesänkningar under åren 2015 och 2016: varje reform ska finansieras ”krona för krona.”

Det oroande är dock att det även före valet 2010 fanns sådana signaler från statsministern, men skattesänkningarna fortsatte så fort valdagen var över.

I tidningen Riksdag & Departement nr 7/2014 återges också ett uttalande av finansmarknadsminister Peter Norman. I den journalistiska texten skrivs med någon form av koppling till ett yttrande av Annie Lööf att ”… justeringar av skatter, som jobbskatteavdraget, skapar fler jobb”. Omedelbart därefter uttalas enligt Riksdag & Departement följande:

”Tittar vi framåt så ska vi fortsätta den här vägen, när den offentliga ekonomin så tillåter. Det vill säga, det måste bli större skillnader mellan att arbeta och att inte arbeta, sade finansmarknadsminister Peter Norman.”

I sak innebär detta att nya skattesänkningar är att vänta och att såväl klyftan mellan pensionärer och löntagare som mellan löntagare och andra grupper ska ökas, jämfört med i dag (2014). Uttalandet kan givetvis också innebära ytterligare sänkningar i fråga om a-kassa, sjukersättning etcetera.

Vi talar alltså inte om något skattesänkningsstopp utan mer om en paus, och det har på senare tid alltmer börjat låta som att inte ens denna paus är så säker.

Det är knappast någon hemlighet att jag tillhör dem som menar att dagens skatter inte kan avskaffas eller skattesatser sänkas utifrån de stora behov vi ser inom skola, vård och omsorg. Tar staten inte ut skatterna så förflyttas ansvaret över till kommunsektorn som tvingas till en kombination av skattehöjningar och social nedrustning – det senare främst genom sänkt kvalitet och utglesad bemanning. Satta under ekonomisk stress förleds också många kommuner till att låta privata företag ta över driften av olika verksamheter och sköta nedrustningen utifrån vad som då kallas ”effektivitet”. Jag tycker att det är djupt tragiskt att det viktiga effektivitetsbegreppet på detta sätt helt förstörs och solkas ned. Effektivitet behövs i all verksamhet men resurserna måste stå i proportion till mål som god kvalitet.

Mina frågor till statsministern är:

  1. Står statsministern fast vid sina uttalanden om att det inte blir några skattesänkningar i de borgerliga budgetarna för år 2015 och 2016?
  2. Avser statsministern att på andra sätt försöka öka skillnaderna i inkomster mellan löntagare och pensionärer samt mellan löntagare och andra grupper?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1900-01-01 Inlämnad: 2014-04-07 Överlämnad: 2014-04-07 Sista svarsdatum: 2014-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.