Statsbidrag till civilsamhällesorganisationer

Interpellation 2015/16:634 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I samband med en demonstration på Sergels torg uttalade den nu före detta vice ordföranden för Turkiska Riksförbundet åsikter på ett sätt som väckt starka politiska reaktioner. Uttalandet om död åt de armeniska hundarna har bland annat lett till att en förundersökning om hets mot folkgrupp har inletts. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har till följd av uttalandet beslutat att utreda bidraget till organisationen. Årligen betalar myndigheten ut miljonbelopp till föreningar.

Enligt MUCF finns det ett tydligt regelverk om demokrati och mänskliga rättigheter som de organisationer som får statsbidrag måste följa. MUCF har i uppdrag att säkerställa att regelverket följs.

Det är viktigt att säkerställa att detta regelverk följs; om inte behöver vi se över hur vi kan tydliggöra dessa. Civilsamhällets aktörer fyller en viktig roll i samhället, och det är positivt att regeringen har uppmärksammat deras roll.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Har ministern för avsikt att ta initiativ till ytterligare åtgärder – och i så fall vilka åtgärder – för att säkerställa att statliga bidrag går till civilsamhällesorganisationer som efterlever regler om demokrati och mänskliga rättigheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-10 Överlämnad: 2016-05-11 Anmäld: 2016-05-12 Sista svarsdatum: 2016-05-25 Svarsdatum: 2016-06-07
Debatt (7 anföranden)