Statlig närvaro i hela landet

Interpellation 2013/14:256 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:256 Statlig närvaro i hela landet

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jobben minskar på landsbygden och i glesbygdskommunerna. Inom jordbruket har till exempel omkring 15 000 arbetstillfällen försvunnit under de senaste sju åren. Därför är statlig verksamhet genom statlig förvaltning, statliga affärsverk och statligt ägda företag och organisationer viktiga för jobben i glesbygden.

Enligt en utredning av riksdagens utredningstjänst har antalet statligt anställda totalt ökat något mellan åren 2004 och 2011 i hela landet, men i glesbygdskommunerna har de minskat. De senaste exemplen handlar om SJ som har aviserat nedläggning av 400 jobb runt om i landet samtidigt som SVT planerar att koncentrera nyhetsredaktionerna på färre ställen.

Förutom antalet arbetstillfällen handlar statliga jobb om tillgång till statlig service till boende och företagare på landsbygden. Det är en nödvändighet för att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att det ska finnas statlig närvaro genom service och statliga jobb i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Svar fördröjt anmält: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)