Statens chefer

Interpellation 2008/09:370 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 26 februari

Interpellation

2008/09:370 Statens chefer

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Ett flertal generaldirektörer har fått lämna sina befattningar. Orsaken uppges i flera fall vara att de inte till alla delar haft samma uppfattning som regeringen i olika sakfrågor som rört deras eget ansvarsområde. Generaldirektörsföreningen har reagerat och bland annat krävt sakliga och tydliga regler för uppsägning.

Om intrycket blir att generaldirektörer tillsätts och avvecklas efter regeringens eget godtycke är det definitivt inte bra för statsförvaltningen. Det urholkar förtroendet för statsförvaltningen med alla dess verk och myndigheter. Tyvärr leder det till att strävan efter saklighet, integritet och rättssäkerhet i statsförvaltningen krackelerar.

Min fråga till statsrådet med anledning av det anförda är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stävja den bild av godtycke från regeringens sida som avvecklingen av flera generaldirektörer skapat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-26 Anmäld: 2009-02-26 Besvarad: 2009-03-17
Debatt (9 anföranden)