Statens budgetunderskott

Interpellation 2008/09:400 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 11 mars

Interpellation

2008/09:400 Statens budgetunderskott

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansminister Anders Borg spådde för två månader sedan att det fanns förutsättningar för att lägga en reformbudget till hösten. Förutsättningarna har nu emellertid på kort tid radikalt förändrats.

Det budgetöverskott som den nya borgerliga regeringen ärvde av den tidigare socialdemokratiska regeringen är på väg att förvandlas till ett gigantiskt underskott. Regeringens ofinansierade skattesänkningar tillsammans med en feltajmad konjunkturpolitik har förstärkt den globala finansiella krisens verkningar i Sverige.

Flera myndigheter, exempelvis Rikspolisstyrelsen, har betydande problem att hålla budgeten.

Jag frågar finansministern:

1. Vilken är finansministerns senaste bedömning av hur stort det statliga budgetunderskottet blir för 2009 och 2010?

2. Kan finansministern redovisa vilka myndigheter som måste låna pengar för att klara sin verksamhet innevarande år?

3. Har finansministern för avsikt att vidta åtgärder för att hålla tillbaka den statliga kostnadsutvecklingen, och vilka åtgärder kommer i så fall att föreslås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Svar fördröjt anmält: 2009-03-25 Besvarad: 2009-04-21
Debatt (7 anföranden)