Statens ägaransvar för Postnord

Interpellation 2011/12:393 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:393 Statens ägaransvar för Postnord

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

För några månader sedan fick statsrådet frågan om regeringens viljeinriktningen är att börsintroducera Postnord. Den svenska staten äger Postnord tillsammans med den danska staten.

I svaret från statsrådet framgick följande: Att den svenska staten i enlighet med förra vårens riksdagsbeslut inte har rätt att minska sitt ägande utgör inget hinder för ett sådant förberedelsearbete från bolagets sida.

Vid Postnords årsstämma 2011 ställdes frågan till ägarna om den kraftiga vinstutdelningen skulle kunna få negativa effekter på verksamheten ur kvalitetssynpunkt och eventuella personalkonsekvenser. Svaret var nej.

Men genom vad som framkommit av medieuppgifter och information från personal framgår det att kvaliteten sjunker samtidigt som personalstyrkan minskat. Bland annat har det i medierna rapporterats att post inte delas ut alla dagar och att eftersändning av post sker sporadiskt, något som kan få stora konsekvenser för både enskilda medborgare och företag.

Att det pågår förberedelsearbete från bolagets sida av en börsintroduktion med regeringens tysta godkännande, trots riksdagens motsatta beslut, måste betraktas som häpnadsväckande.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är följande:

Avser statsrådet Norman att vidta åtgärder för att säkerställa att Postnord förberedelsearbete av en börsintroduktion stoppas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Besvarad: 2012-06-12