Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

Interpellation 2016/17:196 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid näringsutskottets offentliga utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden, den 28 april 2016, gav ministern uttryck för att ta initiativ när det gäller lagstiftningsförslag för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som piratkopiering utgör.

Ett av de förslag som ministern tog upp är att införa grovt upphovsrättsbrott.

Statsrådet har i en skriftlig fråga från mig svarat (17 maj 2016) att regeringen redan påbörjat arbetet med att närmare se över behovet av att införa ett grovt upphovsrättsbrott. 

Med anledning av ovan skulle jag vilja fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur långt har ministern och regeringen kommit i arbetet med att införa ett grovt upphovsrättsbrott?

När kan vi förvänta oss att ministern och regeringen lägger en proposition på riksdagens bord i frågan?

Finns det andra åtgärder som ministern och regeringen avser att vidta för att komma åt piratkopieringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-09 Överlämnad: 2016-12-12 Anmäld: 2016-12-13 Sista svarsdatum: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)