Ställföreträdarregister och samhällets ansvar

Interpellation 2019/20:57 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Redan i januari 2014 utlovade den dåvarande justitieministern att lagar som garanterar kvaliteten och begränsar antalet klienter som en ställföreträdare eller god man kan ta på sig skulle införas inom kort. Trots att vi nu snart skriver 2020 har fortfarande mycket lite hänt. Ett nationellt register över gode män och ställföreträdare saknas, och därmed är det också svårt att begränsa antalet klienter som en ställföreträdare kan ta på sig. Kommunerna har dessutom överbelastats med nya invånare som saknar föräldrar i Sverige och där gode män ska utses. Det svenska systemet var aldrig avsett att användas till stora mängder nya klienter, och därför fungerade det inte särskilt bra. 

I Riksrevisionens granskning RiR 2017:33 Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta är kritiken mot regeringens passivitet tydlig. I granskningen påtalas bland annat dagens totala brist på ansvar för tillsynen. Därför föreslås det i RiR 2017:33 att en utredning ska tillsättas för att utreda hur en central förvaltningsmyndighet kan inrättas med ansvar för tillsynen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. När tror ministern att ett nationellt register för ställföreträdare kan finnas på plats?
  2. När kan en central förvaltningsmyndighet inrättas?
  3. Hur kommer myndigheten att begränsa antalet uppdrag per ställföreträdare? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-07
Debatt (7 anföranden)