Städbranschen och skattefusk

Interpellation 2008/09:365 av Eriksson, Birgitta (s)

av Eriksson, Birgitta (s)

den 25 februari

Interpellation

2008/09:365 Städbranschen och skattefusk

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Städbranschen uppges vara en av de branscher där det skattefuskas mest. Närmare hälften av Sveriges 4 000 städbolag beräknades fuska med skatten enligt en tidningsartikel hösten 2006. Det är möjligt att denna höga andel har sjunkit, men problemet är omfattande. Den svarta verksamheten inom städbranschen slår hårt mot ärliga företagare som förlorar upphandlingar genom svartföretagens illojala konkurrens.

Tillvägagångssätten från svartföretagen skiftar. Företaget kan byggas upp som en entreprenadkedja där bolaget längst bort luftfakturerar. Enligt Ekobrottsmyndigheten är det fortfarande 2009 användandet av fiktiva underentreprenörer som är ett av de allra vanligaste sätten att frigöra pengar för att i sin tur kunna avlöna svart arbetskraft och därmed samtidigt undvika att betala moms. Städning är en personalintensiv bransch och i de företag som enbart sysslar med städning går 65–75 procent av intäkterna direkt vidare till löner och lönerelaterade kostnader. Det är därför det blir så lönsamt att utnyttja svart arbetskraft. I vissa fall använder man sig av luftfakturor från fiktiva leverantörer av städmaterial i stället för luftfakturor från fiktiva underentreprenörer. Lönegarantibedrägerier förekommer slutligen också.

Det finns en tendens till att dels bagatellisera svartarbete och skattefusk, dels tro att sänkta skatter eller avdragsmöjligheter skulle minska svartarbetet och skattefusket. Organiserad och grov organiserad brottslighet, GOB i Ekobrottsmyndighetens terminologi, ägnar sig i hög grad åt skattefusk och exploatering av svart arbetskraft. Den privatperson eller det företag som tycker att det inte är så farligt att anlita någon svart levererar alltför ofta pengar rakt in i yrkeskriminella kretsar.

De som äger och driver de svarta företagen undviker inte bara skatter utan lever i hög grad också på att betala låga löner och att ha anställda i en utpressningssituation. Det är naivt att tro att den här typen av företagare skulle sluta med sin affärsidé genom sänkta skatter.

Inte heller efterfrågan på svarta tjänster förändras genom exempelvis hushållsavdraget. Det fortsätter att vara billigare att köpa tjänster som städning svart än vitt.

Inom städbranschen har många av de anställda invandrarbakgrund, flera av dem som städar svart är oerhört utsatta papperslösa som luras på löner och beskattning. Papperslösa som svartarbetar är på många sätt en idealisk arbetskraft för samvetslösa arbetsgivare. De kan inte lagar och regler och inser ofta därför inte riktigt vad de deltar i eller hur dålig lönen är. De kan också pressas till mycket arbete och det blir därför bra städning som ytterligare kan förbättras genom att det kastas in några extra svarta arbetstimmar. Köparen kan ibland vara jättenöjd till dess att allt faller ihop och verkligheten bakom fasaderna visar sig.

Skattefusk och svartjobb kan inte begränsas eller bekämpas med skatteförändringar. Skattefusk och svartjobb måste mötas genom kontrollåtgärder från Skatteverkets sida och genom direkt brottsbekämpning gentemot den organiserade brottsligheten.

Mina frågor är:

1. Avser statsrådet att verka för att Skatteverket får utökade resurser och fler verktyg för att bekämpa brottslighet och skattefusk inom städbranschen?

2. Genom vilka åtgärder vill statsrådet hindra att skattefuskande städföretag vinner offentliga och privata upphandlingar genom illojal konkurrens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Svar fördröjt anmält: 2009-03-11 Besvarad: 2009-04-21
Debatt (15 anföranden)