Spelmissbruk

Interpellation 2005/06:258 av Holma, Siv (v)

av Holma, Siv (v)

den 14 februari

Interpellation 2005/06:258 av Siv Holma (v) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Spelmissbruk

Det socialdemokratiskt ägda företaget A-lotterier har ansökt om tillstånd att ordna pokerspel på Internet. Samtidigt har regeringsmedlemmar uttalat oro för utvecklingen på spelmarknaden och de problem med spelmissbruk som följer med ett utökat spelande. Svenska Spel har givits tillstånd att anordna nätpoker, något som Vänsterpartiet kraftigt motsatt sig. Tillståndet gavs med motiveringen att detta skulle mota de utländska spelföretag som nu tagit stora andelar av den svenska spelmarknaden och som inte tar socialt ansvar när det gäller exempelvis att förhindra spelmissbruk.

Hur motiveras då att A-lotterier vill etablera sig på samma marknad? Är det också för att värna spelmissbrukarnas och deras familjers intressen? Hur kan man hindra att ytterligare spelmöjligheter vidgar marknaden i stället för att enbart ”ta marknadsandelar” av de utländska företagen? Ska man också höja vinsterna för att konkurrera med de utländska företagen? Och vad innebär det i så fall för riskerna för ökat spelmissbruk?

Visst, de utländska spelföretagen nås inte av våra svenska kontrollåtgärder @ och pengarna de tjänar hamnar inte i den svenska idrottsrörelsen eller på annat sätt i vår välfärdsbudget. Men de svenska icke statsägda bolagens vinster hamnar ju inte heller i vår gemensamma budget.

Vi i Vänsterpartiet vill behålla den reglerade spelmarknaden; samtidigt menar vi att kontrollen av de svenska spelbolagen måste skärpas @ och vi vet att ökat spelande ger ökat problemspelande. Vi vill ha en ändring av socialtjänstlagen som gör att spelberoende har rätt till behandling. Vi vill att Svenska Spel ska få direktiv motsvarande de som Systembolaget har för sin verksamhet när det gäller information om skadeverkningar och dessutom en etisk policy när det gäller marknadsföringen. Vi vill dessutom skärpa den svenska lagen gentemot de utländska företagen. Här har vi pekat på exempel på lagstiftning som införts i Danmark.

Poker hör till de spelformer som lätt skapar beroende. Spelmissbruket har ökat kraftigt de senaste åren. Ett par procent av den vuxna befolkningen i landet beräknas enligt Lotteriutredningen ha problem med sitt spelande. Svenska Spel räknar med att ca 45 000 personer är spelberoende. Det betyder uppskattningsvis att 200 000 människor eller fler är på ett eller annat sätt inblandade i den sociala misär som blir följden av okontrollerat spelande.

Vi ser i dag att Svenska Spels marknadsföring blir allt aggressivare @ en vanlig företeelse i en bransch där konkurrensen hårdnar. Inte minst med tanke på att många i Sverige börjar spela vid låg ålder, detta i jämförelse med andra länder, och att pokerspel är en spelform som särskilt lockar unga, måste mycket stora krav ställas på hur marknadsföringen utformas.

A-lotterier lär ha utlovat att 10 % av vinsten ska gå till en fond för spelmissbrukare. En fråga man kan ställa sig är hur stor del som kommer att gå till marknadsföring. Vi har tidigare framfört synpunkten att lika mycket som Svenska Spel satsar på marknadsföring bör företaget också satsa på åtgärder mot spelmissbruk och forskning på det området. Om argumentet att vi ska ha en reglerad spelmarknad ska vara hållbart måste man också visa att man verkligen tar ansvar. Härvidlag måste givetvis samma krav ställas på eventuella andra aktörer än Svenska Spel inom det reglerade systemet.

Att ökat spelande ger ökat missbruk lär vara helt klart. Hur många spelares @ och familjers @ liv och välfärd är vi villiga att sätta på spel för att ”de flesta ändå klarar av sitt spelande”? I trafikpolitiken har vi en nollvision @ vilken vision har vi när det gäller spelande? Även i trafiken är det ju vuxna människor som ger sig ut av egen fri vilja.

Jag är naturligtvis medveten om att A-lotteriers ansökan nu ska behandlas i vanlig ordning och ställer heller inte frågan till finansmarknadsministern om han tänker bifalla A-lotteriers, med fleras, ansökningar.

Däremot vill jag fråga statsrådet:

1.   Är statsrådet beredd att föra in rätten till behandling mot spelmissbruk i socialtjänstlagen?

2.   Vilka åtgärder är statsrådet beredd att föreslå för att hindra unga människor att spela poker om pengar på nätet?

3.   Hur vill statsrådet motverka svenska spelföretags allt aggressivare marknadsföring?

4.   Vilken åtgärdsplan har statsrådet för att minska spelmissbruket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-14 Anmäld: 2006-02-14 Svar fördröjt anmält: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)