Specialistsjuksköterskor

Interpellation 2017/18:132 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Vårdköerna i den svenska sjukvården har under denna mandatperiod ökat. En avgörande faktor för att säkra vård i tid och att operationsköerna minskar är tillgången på specialistsjuksköterskor. 

Nu larmar många sjukhus om att tillgången på specialistsjuksköterskor är ett stort problem. Andelen specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har minskat i flera år. Samtidigt växer och åldras befolkningen. Under de kommande åren går också stora kullar av specialistsjuksköterskor i pension utan att det fylls på med nya i samma utsträckning. 

Min fråga till socialminister Annika Strandhäll är:

 

Hur avser ministern och regeringen att säkra tillgången på specialistsjuksköterskor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Sista svarsdatum: 2017-11-24 Svarsdatum: 2018-01-19
Debatt (7 anföranden)