Sommarjobbssatsning för unga

Interpellation 2011/12:398 av Larsson, Hillevi (S)

av Larsson, Hillevi (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:398 Sommarjobbssatsning för unga

av Hillevi Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Sommarjobbet är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. Det ger arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande och är därmed ett viktigt steg på vägen till en anställning.

Antalet sommarjobb har emellertid blivit färre och kräver ofta längre utbildning. År 2010 anslog regeringen 100 miljoner kronor till sommarjobb för skolungdomar vilket resulterade i ca 25 000 jobb. Detta stöd drogs in förra året. Möjligheterna att få ett sommarvikariat skiljer sig i dag kraftigt mellan kommuner och är ofta beroende av vilka kontakter och nätverk du har.

En satsning på fler kommunala feriejobb skulle sänka trösklarna till arbetsmarknaden och jämna ut chanserna att få ett sommarjobb. Det är även en angelägen åtgärd för att sänka ungdomsarbetslösheten.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att skapa fler sommarjobb till unga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Svar fördröjt anmält: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-25