Solidaritetsstöd

Interpellation 2007/08:240 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 28 november

Interpellation

2007/08:240 Solidaritetsstöd

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Under veckan berättades det att EU fördelar pengar som stöd till de länder som tar emot fler asylsökande än andra. Sverige får nästan hälften av dessa pengar eftersom vi tar emot så många flyktingar från Irak. Och det är bra att EU visar solidaritet på det här sättet.

Samtidigt har vi i Sverige en mycket skev fördelning vad gäller flyktingmottagande mellan kommunerna. En del tackar helt och hållet nej samtidigt som andra tar emot flyktingar med öppna armar. Det är ofta de mest välbärgade kommunerna som tackar nej. För att kunna ta hand om och möta flyktingar som får stanna i Sverige på ett bra sätt måste det finnas ekonomiska resurser. Här bör staten ta ett ansvar.

EU har visat att de kan, och då borde också Sverige visa att vi kan.

Därför frågar jag ministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att hjälpa de kommuner som tar emot flyktingar.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-28 Anmäld: 2007-11-28 Svar fördröjt anmält: 2007-12-10 Besvarad: 2007-12-18
Debatt (7 anföranden)