Soldater som slutar i förtid

Interpellation 2013/14:283 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 12 februari

Interpellation

2013/14:283 Soldater som slutar i förtid

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarets personalförsörjning brottas med omfattande problem. Förmågan att behålla soldaterna tjänstgöringstiden ut, det vill säga i genomsnitt sex år, ifrågasätts. Stora andelar av yrkessoldaterna hoppar av innan dess. I varje steg i rekryteringen slutar, enligt medieuppgifter, fler soldater än planerat. Detta leder till ökade kostnader och instabilitet i Försvarsmaktens personalförsörjning.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta mot bakgrund av att soldater hoppar av sin tjänstgöring i förtid och de negativa effekter det har för Försvarsmakten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-12 Anmäld: 2014-02-17 Svar fördröjt anmält: 2014-02-20 Besvarad: 2014-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)