Social housing i Göteborg

Interpellation 2016/17:167 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Bostadsministerns parti Miljöpartiet och deras regeringspartner Socialdemokraterna är på väg att införa social housing i Göteborg i området Frihamnen. Projektet som man marknadsför som socialt blandat boende är i praktiken social housing då man planerar att ställa krav på inkomsttak för att få tillgång till de aviserade bostäderna.

Detta trots att samtliga riksdagspartier samt marknadens största parter Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är negativa till social housing-system med inkomsttak för att få tillgång till boenden.

Hem & Hyra rapporterar följande:

– Vi måste ha en modell om vi inte bara vill bygga nya gräddhyllor där de med stark inkomst flyttar in. Som politiker måste vi våga prova något nytt, säger Mattias Jonsson (S), ordförande för det kommunala bolaget Älvstranden som äger marken.

Sannolikt införs därför ett inkomsttak via Boplats Göteborg, så att bara den med en lägre inkomst kan bli aktuell som hyresgäst. Därmed går man före i kön, eftersom de med längst kötid ofta har betydligt högre inkomster.

 – En idé vi tittar på nu är att sätta inkomsttaket till 3–4 gånger hyran, säger Kristian Käll, processledare för social hållbarhet på Älvstranden.

För de billigaste lägenheterna motsvarar det en månadsinkomst på 17 500–23 300 kronor.

Skulle det införas ett hyrestak innebär det slutet för den svenska modellen med hyresförhandlingar och i stället blir det politiker eller politiskt styrda bostadsföretag som sätter hyrorna.

Liberalerna anser också att ett smyginförande av social housing i Sverige inte borde vara tillåtet utan att frågan utretts och Sveriges riksdag har beslutat i frågan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

  1. Är det statsrådets ställningstagande att Göteborgs kommun har rätt att införa inkomsttak för att få tillgång till bostäder?
  2. Är det statsrådets ställningstagande att andra kommuner har rätt att agera på samma sätt som Göteborgs kommun?
  3. Är den modell som Göteborgs kommun vill införa enligt statsrådet förenlig med den svenska förhandlingsordningen för att bestämma hyror?
  4. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att förhindra att social housing införs i Sverige utan att frågan först har utretts, remitterats och beslutats i sedvanlig ordning?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-30 Anmäld: 2016-12-01 Sista svarsdatum: 2016-12-14 Svarsdatum: 2016-12-16
Debatt (7 anföranden)