Sms-lån

Interpellation 2009/10:426 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:426 Sms-lån

av Fredrik Lundh Sammeli (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Sms-lån har diskuterats ett otal gånger i riksdagen, eftersom de har gjort framför allt många unga skuldsatta. Trots försäkringar om åtgärder har varken integrations- och jämställdhetsministern, justitieministern eller finansmarknadsministern lyckats vidta några kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för lånföretagen. Tvärtom växer marknaden lavinartat om företagen använder sig av allt fräckare metoder i sin marknadsföring.

SVT rapporterade till exempel nyligen om en skola i Vännäs som gör reklam för sms-lån på sin hemsida. Skolan hade inte valt att ha reklam själv, men den hade dykt upp i samband med en gratistjänst som räknade antalet besökare på sajten. Detta är skrämmande med tanke på att det är just ungdomar som lätt tar dessa lån med skyhöga räntor och sedan hamnar hos Kronofogdemyndigheten, när de inte klarar av att betala dessa i tid.

Förutom ungdomar är ensamstående kvinnor offer för sms-lån. Deras ekonomiska situation är svår och man räknar med att var fjärde ensam mamma är fattig. De har svårt att få ekonomin att gå ihop och när det dyker upp en oväntad utgift är ett sms-lån den enda vägen till lösning, eftersom de inte vill dra på sig betalningsanmärkningar. De höga räntorna leder sedan till en spiral av en ökande skuldbörda, som de har svårt att komma ur.

För att skydda konsumenterna krävs det många olika åtgärder, som till exempel handlar om marknadsföring och regler för kreditgivning. Vid en debatt om sms-lånen i december 2009 lovade justitieministern att regeringen skulle komma med en ny konsumentkreditlag.

Avser integrations- och jämställdhetsministern att vidta åtgärder för att regeringen skyndsamt ska ta ett helhetsgrepp om sms-lånen och deras verkningar för svaga konsumentgrupper?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2010-05-21 Inlämnad: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-28 Besvarad: 2010-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)