Smittskyddsberedskap hos veterinärer

Interpellation 2008/09:493 av Pettersson i Umeå, Helén (s)

av Pettersson i Umeå, Helén (s)

den 8 maj

Interpellation

2008/09:493 Smittskyddsberedskap hos veterinärer

av Helén Pettersson i Umeå (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Regeringens förslag till ny veterinärorganisation innebär att privatpraktiserande veterinärer får rätt att delta i upphandlingar om smittskyddsberedskap och -jourer. Det är att slå sönder en landsomfattande organisation av stabila distriktsveterinärer som snabbt kan rycka ut när fågelinfluensa, mul- och klövsjuka eller annan allvarlig djursjukdom hotar.

Att öppna för privata aktörer genom att upphandla smittskyddsberedskap och jourverksamhet till lägsta pris är inte rätt åtgärd för att öka tryggheten hos befolkningen. Att det behövs en bra smittskyddsberedskap har blivit särskilt tydligt i dagarna, när svininfluensan snabbt har spridit sig från Mexiko till andra delar i världen och ansvariga för hälsovården har varnat för en pandemi.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att garantera en hög nivå för smittskyddsberedskapen hos veterinärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Besvarad: 2009-05-19
Debatt (7 anföranden)