Slopad skattereduktion

Interpellation 2006/07:103 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 november

Interpellation

2006/07:103 Slopad skattereduktion

av Sven-Erik Österberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade vid ett flertal tillfällen under valrörelsen att han ville se starka parter på arbetsmarknaden och att parterna skulle förfoga över sitt mandat och reglera gemensamma frågor i kollektivavtal, allt enligt den modell som verkat i Sverige under lång tid.

Om innebörden av dessa uttalanden är ärligt menad och även gäller när valet väl är vunnet ser jag med förvåning på att regeringen i sin första budget som en av de första åtgärderna föreslår att skattereduktionen för erlagda avgifter till fackförening och a-kassa tas bort.

Samtidigt låter regeringen arbetsgivarnas kostnader för att vara med i en arbetsgivarorganisation även fortsättningsvis vara avdragsgilla. Dessa har för övrigt varit det sedan början av det förra århundradet.

Till detta kan man sedan lägga de ökade kostnader som landets löntagare får i och med att egenavgiften till a-kassan höjs upp till 300 kr per månad vilket innebär en höjning i storleksordningen 300@400 % mot nuvarande avgift.

Vilken är finansministerns avsikt med att ta bort skattereduktionen för avgifter till fackförening och a-kassa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-11-28 Anmäld: 2006-11-28 Svar fördröjt anmält: 2006-12-07 Besvarad: 2006-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)