Slakt i skärgården

Interpellation 2005/06:289 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars

Interpellation 2005/06:289 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Slakt i skärgården

Många djur stressas med anledning av de nya EU-direktiven som bland annat innebär att endast skadade och sjuka djur får slaktas hemma.

Det nya regelverket innebär bland annat att djurhållare i skärgården måste transportera alla friska djur i livsmedelsproduktion långa sträckor @ ibland både med båt och bil @ till ett slakteri på fastlandet.

Jordbruksministern har i ett frågesvar till mig skrivit följande:

"Det är riktigt som Marietta de Pourbaix-Lundin säger, att enligt det nya regelverket alla friska djur i livsmedelsproduktionen skall transporteras till slakteri. Detta gäller som huvudregel, men regelverket ger också utrymme för stor flexibilitet vad gäller särlösningar som t.ex. gårdsnära slakt. .

Lagstiftningen bygger på huvudregler med avsevärda möjligheter till individuell utformning av enskilda livsmedelsverksamheter."

Svaret ger sken av att det finns sätt att komma runt EU-direktivet.

Men när enskilda och berörda djurhållare försöker få klarhet i hur "flexibilitet" och "individuell utformning" ska tillämpas i verkligheten, genom kontakter med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, är det ingen på dessa myndigheter som kan förklara vad detta innebär i praktiken.

Mina frågor till jordbruksministern blir därför följande:

1.   Vad avser statsrådet att göra för att ge utrymme för flexibilitet vad gäller särlösningar för gårdsnära slakt?

2.   Vad avser statsrådet att göra för att ge möjligheter till individuell utformning av enskilda livsmedelsverksamheter?

3.   Avser statsrådet att göra det möjligt för gårdsslakt eller mobila slakterier för friska djur?

4.   Vilket arbete avser statsrådet att ta initiativ till för att identifiera de lösningar som behövs för Sveriges del när det gäller gårdsslakt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-21