Skoterleder

Interpellation 2017/18:556 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringen har nu beslutat att terrängkörningslagen ska utredas och har givit indikationer om att det kan väntas lagförslag som tydligt begränsar möjligheten till snöskoterkörning. Snöskoterkörning kan eventuellt bli tillåtet enbart på specifika leder och i utvalda områden.

Detta skulle innebära en långtgående begränsning av möjligheten att ta sig fram med snöskoter. I de delar av Sverige som har stora snömängder måste det finnas ett alternativ till att ta sig fram på vägnätet när framkomligheten är begränsad, och då är snöskotern av stor vikt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog följande:

 

  1. Avser ministern att presentera en lagstiftning som begränsar möjligheterna för snöskoterkörning i Sverige?
  2. Avser ministern att utöka områdena med terrängkörningsförbud?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-05-22 Överlämnad: 2018-05-22 Återtagen: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-06-05