skönhetsoperationer för minderåriga

Interpellation 2000/01:185 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 12 december

Interpellation 2000/01:185

av Anders Ygeman (s) till socialminister Lars Engqvist om skönhetsoperationer för minderåriga

I TV-programmet Svart eller Vitt på TV 4 den 21 november skildrades hur mindre nogräknade plastikkirurger utan större betänkligheter erbjöd sig att för grova pengar göra bröstförstoringar på minderåriga flickor. I debatten framkom att det inte finns någon åldersgräns för när en person på egen hand kan besluta sig för att genomgå en plastikoperation. Utöver det medicinskt tveksamma i att genomföra en bröstoperation på en människa som inte är fullvuxen handlar det för patienten om en kostnad på mellan 25 000 och 50 000 kr. Det säger sig självt att det för en 17-åring är svårt att överblicka konsekvenserna av en bröstoperation i form av risker med framtida komplikationer.

Enligt uppgifter från Sveriges största återförsäljare av implantat för bröstförstoringar ökar försäljningen av implantat stadigt och då framför allt till privata kliniker. En förändring som skett är att storleken på implantaten ökat. I dag är den vanligaste storleken 300 ml mot 175 ml för tio år sedan.

Samhällets skönhetshysteri drabbar i det här fallet de unga flickorna dubbelt. Kommersiellt målas upp en bild med skönhetsideal som sägs göra alla människor lyckliga. De privata plastikkirurgerna kan med hänvisning till patientens bästa alltid erbjuda en operation för att anpassa sina patienter till dagens skönhetskrav och därmed få dem att må bättre, givetvis för en grov ekonomisk ersättning. När sedan samma medier startar en debatt om plastikkirurgi är cirkeln sluten och de unga flickorna dubbelt utnyttjade. Först en skuldbeläggning för att man inte naturligen uppfyller normen och därefter för att man för att slutligen uppfylla normen opererat sig. Cynismen når sin fulländning när implantaten skapar komplikationer. I det läget är de privata plastikkirurgerna mer än villiga att mot ytterligare en rund ersättning plocka ut implantaten igen. Det är svårt att se hur de unga flickor som utnyttjas i detta spel blivit lyckligare. Att de privata klinikerna blivit rikare och att medierna fått något att skriva om är det dock ingen som tvivlar på.

Operationer för att förstora brösten på unga flickor är inte de enda skönhetsoperationerna, men är vanliga och uppmärksammade. I Sverige i dag pågår en ständig debatt om brister i sjukvård och omsorg. Samtidigt expanderar den privata marknaden för skönhetsoperationer, ett faktum som ställer frågor om samhällets resurser för sjukvård används på rätt sätt. De plastikkirurgiska metoder som dagligen gör nya framsteg fyller en viktig funktion för människor som drabbas av allvarliga sjukdomar, som bröstcancer och där de livräddande ingreppen gjort dem mer eller mindre vanställda.

I ett större perspektiv visar bröstförstoringar på privata kliniker konsekvenserna av en sjukvård som alltmer bedrivs utefter marknadens krav och inte efter människornas faktiska behov. Det är ofrånkomligt att den dagen som plånboken styr kommer resurserna till sjukvården fördelas skevt, just eftersom behovet inte stämmer överens med betalningsförmågan.

Jag vill därför fråga socialminister Lars Engqvist:

1.Vilka åtgärder avser socialministern vidta för att stoppa privata klinikers möjligheter att på kommersiella grunder genomföra skönhetsoperationer på minderåriga?

2.Vilka åtgärder avser socialministern vidta för att motverka kommersiella intressens utnyttjande av unga flickors stress inför ett konstgjort och onaturligt skönhetsideal?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-12 Anmäld: 2001-01-16 Besvarad: 2001-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.