Skolväsendet i Gällivare

Interpellation 2007/08:328 av Gerdau, Mats (m)

av Gerdau, Mats (m)

den 22 januari

Interpellation

2007/08:328 Skolväsendet i Gällivare

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Skolverket har under hösten inspekterat skolorna i Gällivare kommun. Förra veckan presenterade verket en samlad rapport om sina intryck och bedömningar av kvaliteten. Det är ingen rolig läsning. Kritiken är omfattande, bland det allvarligaste jag någonsin läst från en statlig myndighet.

”Allvarliga brister i styrningen och ledningen”, ”oacceptabelt låga resultat”, ”viktig kompetens saknas” och ”elevernas undervisningstid har gått förlorad” är något av innehållet. Kvalitetsarbetet fungerar inte. Det är täta byten på chefsstolarna.

Inspektionen avslöjar ett skolväsende med omfattande problem, som beror på undermålig ledning. Det har resulterat i en uppgiven stämning bland både lärare och elever. Elever får inte det stöd de har rätt till. Avsaknaden av fungerande scheman har vållat bekymmer under flera år och kurser kan inte starta i rätt tid. I klartext är det en totalsågning av hur socialdemokraterna sköter skolan i Gällivare. Lärarna räddar vad som räddas kan men ledningen är uppenbarligen helt undermålig.

Vänsterpartierna har tillsammans en mycket stor majoritet och har haft så under lång tid. Det borde därför finnas goda förutsättningar att driva en konsekvent, tydlig och långsiktig skolpolitik med vänsterinriktning. Effekterna av denna politik står att läsa i inspektionsrapporten.

Om inspektionen gällt en fristående skola hade tillståndet sannolikt dragits in direkt, så allvarlig och omfattande är kritiken. Men mot kommunala skolor med så påtagliga brister som i Gällivare har staten inga sanktionsmöjligheter. Jag efterlyser därför snara insatser från regeringen för att kunna ingripa mot kommuner som så allvarligt åsidosätter sitt ansvar för elevernas utbildning, en ”lex Gällivare”.

Vilken slutsats drar utbildningsministern av Skolverkets rapport om skolväsendet i Gällivare?

Avser utbildningsministern att ta fram en ”lex Gällivare”, en möjlighet att snabbt ingripa mot kommuner som missköter sina skolor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2008-01-22 Inlämnad: 2008-01-22 Besvarad: 2008-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.