Skillnader i sjukfrånvaro

Interpellation 2016/17:149 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Det finns fortfarande skillnader i sjukfrånvaro mellan olika delar av landet.

De tre län som har högst sjukpenningtal är Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Både Jämtland och Västernorrland har haft bland de högsta sjukpenningtalen åtminstone de senaste femton åren. Ökningen i båda länen har varit större än genomsnittet de senaste fem åren.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

Hur avser ministern att minska skillnaderna i sjukfrånvaro mellan landets olika delar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-25 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-09 Sista svarsdatum: 2016-12-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)