Skatteverkets resurser för skattekontroll

Interpellation 2009/10:82 av Olsson, Hans (s)

av Olsson, Hans (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:82 Skatteverkets resurser för skattekontroll

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Antalet anställda vid Skatteverket är ca 11 500. Av dem finns 380 på huvudkontoret i Solna. Skatteverket finns på ett hundratal orter i landet. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Skatteverket strävar också efter att det ska vara lätt att göra rätt. Samtidigt kan politiker och myndigheter i Sverige inte vara naiva, det finns kriminella personer som i personligt vinstsyfte gör allt vad de kan för att bryta lagar, hitta kryphål och lura myndigheter. Den grova, organiserade brottsligheten utgör ett stort och kanske växande problem som hotar rättsstaten, demokratin och finansieringen av välfärdsstaten. Denna brottslighet organiserar sig också på internationell basis och försöker utnyttja globaliseringen till sin fördel. Den ökade myndighetssamverkan mot brott som växer fram i Sverige är oerhört positiv och vi måste även se till att inom EU stärka samverkan mot den organiserade brottsligheten.

Det är mindre bra att Skatteverket redan tvingats skära ned på personal. Skatteverket drar för närvarande ned på utvecklingstakten och kommer att minska på kontroll och förebyggande insatser med 370 årsarbetskrafter.

Skatteverket har 2008–2010 fått följande nya arbetsuppgifter: hushållstjänster, ROT-avdrag, ID-kort, SPAR, personalliggarkontroll, certifierade kassaregister, nyteckning och flytt av pensionsförsäkringar inom EES-området, ökade möjligheter till skatteanstånd, momspaketet med ändrade bestämmelser rörande beskattningsland inom tjänsteområdet samt folkbokföring på lägenhet.

Mina frågor är:

1. Hur avser finansministern att upprätthålla kontroll och förebyggande insatser inom skatteverksamheten?

2. Hur avser finansministern att kvalitetssäkra de nya arbetsuppgifter som ålagts Skatteverket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.