Skattesänkningar och ökade klyftor

Interpellation 2006/07:453 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 29 mars

Interpellation

2006/07:453 Skattesänkningar och ökade klyftor

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Trots regeringens löfte om sänkt skatt med en tusenlapp varje månad riskerar låginkomsttagarna att gå back när notan för regeringens sparpaket är betald. Den största delen av regeringens jobbavdrag går till den rikaste tredjedelen av befolkningen. Också övriga skattesänkningar, omkring 8 miljarder kronor, gynnar i första hand höginkomsttagarna. Två tredjedelar av sänkningen av fastighetsskatten går till höginkomsttagarna. Medelinkomsttagarna får nöja sig med en fjärdedel och låginkomsttagarna med en tiondel. Det visar en genomgång av SCB:s statistik över inkomster, skatter, förmögenheter och boendeformer i olika grupper:

·       Tillsammans med sänkningen av förmögenhetsskatten och den planerade skattesubventionen av hushållstjänster får höginkomsttagarna skattesänkningar på lite drygt 29 miljarder kronor i ett första steg.

·       Låginkomsttagarna sänker sin skatt med omkring 4 miljarder kronor. Men tar man hänsyn till regeringens nedskärningar visar det sig att den tredjedel av befolkningen som har de lägsta inkomsterna riskerar att få hela sin andel av skattesänkningarna uppäten av sparpaketen.

Riksdagens utredningstjänst har gjort en kalkyl på en del av förändringarna, som sammanlagt resulterar i ett minus i kassan för medborgarna på 13–14 miljarder kronor. Enligt den beräkningen kommer höginkomsttagarna att betala mest för besparingspaketen i kronor och ören men bara 21 procent av de pengar som man tjänar in på skattesänkningarna.

Utöver detta kommer de med mindre inkomster att drabbas till exempel av att trafikskadeförsäkringen lyfts ur sjukförsäkringen och de som är med i facket får högre avgifter.

Alla som pensionssparar förlorar på regeringens förslag på sänkt förmögenhetskatt. Trots det är inte reformen med sänkt förmögenhetskatt finansierad. Förslaget ökar klyftorna ytterligare i samhället. De rika blir rikare och de fattiga fattigare med regeringens politik. Vart tog tusenlappen vägen?

-      Vad avser statsrådet att göra för att vända den olyckliga utvecklingen med ökade klyftor?

-      Vad ämnar statsrådet göra för de drabbade med låga inkomster som äger en bil och är med i facket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Svar fördröjt anmält: 2007-04-11 Besvarad: 2007-05-14
Debatt (11 anföranden)