Skatter på företag

Interpellation 2019/20:194 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har sedan 2014 bedrivit en ekonomisk politik som har försvårat företagande och tillväxt. Skatterna har ökat kraftigt, regleringarna har ökat och reformerna har uteblivit. Företagsklimatet har försämrats, och statens utgifter för bidrag och transfereringar har höjts. Det är företag som växer och anställer som lägger grunden för vår framtida välfärd. Därför måste de få bättre förutsättningar att lyckas. Regeringen ska tillsammans med stödpartierna nu ta fram en skattereform. Vad denna skattereform ska innehålla och vilka mer exakta problem den ska lösa är fortfarande i stor utsträckning höljt i dunkel. Hot om höjda skatter på företagande har dock redan kommit från finansministern.

Sverige har problem med låg tillväxt. Det är fortfarande ett grundläggande problem att det inte lönar sig tillräckligt att jobba, och människor upplever samtidigt att de inte får valuta för sina skattepengar med tanke på de höga skatter man betalar. Regeringen har inte på något sätt aviserat hur den ekonomiska politik man driver och avser att driva under mandatperioden kommer att lösa Sveriges största problem.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Hur avser ministern och regeringen rent konkret att verka för att beskattningen av företag ska bli mer gynnsam under kommande år, något som tydligt har utlovats i januariöverenskommelsen?
  2. Vilken sorts skatteförändringar i den kommande skattereformen kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka antalet arbetade timmar, något som tydligt har utlovats i januariöverenskommelsen?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Sista svarsdatum: 2019-12-20