Skattepolitiken

Interpellation 2009/10:441 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:441 Skattepolitiken

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den borgerliga regeringens skattepolitik har inneburit att de ekonomiska skillnaderna har ökat i Sverige. Principen för regeringens politik är att sjuka och arbetslösa får betala i form av sämre levnadsvillkor för att högavlönade ska få skattesänkningar. Både statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg har varit tydliga med att vilja fortsätta med den här orättvisa skattepolitiken samtidigt som man säger att man vill minska det så kallade utanförskapet. Dessutom har regeringen flaggat för att värnskatten ska tas bort så fort det finns ekonomiskt utrymme.

Forskning sammanställd i boken Jämlikhetsanden visar att ojämlikheten är en avgörande faktor bakom en rad centrala sociala och hälsorelaterade problem. Ju större skillnader det finns i ett samhälle, desto sämre blir det samhället för alla.

Mina frågor till finansministern är följande:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att minska de ekonomiska skillnaderna i Sverige?

Är finansministern beredd att ompröva regeringens skattepolitik mot bakgrund av att de ekonomiska klyftorna ökat i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28