Skattepolitik och sysselsättning

Interpellation 2012/13:40 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:40 Skattepolitik och sysselsättning

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en stor bolagsskattesänkning, från 26,3 till 22 procent. Regeringen har med detta i bolagsskattefrågan gett sig in i ett ”race to the bottom” i ett krisande EU och Europa där andra stater tvingas höja sina skatter. Regeringens ”reform” är inte heller fullt ut finansierad till skillnad från den sänkning vi socialdemokrater föreslår. Regeringen står därmed för samma skattepolitik som lett exempelvis Grekland djupt ned i sin kris, fast med ett bättre utgångsläge.

Mina frågor till finansministern är:

1. Hur många fler tusen anställda räknar finansministern och regeringen med att bolagsskattesänkningen ska ge 2013, 2014 och 2015?

2. Vilka ytterligare skattesänkningar planerar finansministern och regeringen för år 2014 som kan ge fler jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)