Skatt på alkohol beställd via Internet

Interpellation 2007/08:51 av Bjurling, Laila (s)

av Bjurling, Laila (s)

den 18 oktober

Interpellation

2007/08:51 Skatt på alkohol beställd via Internet

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige har en restriktiv alkoholpolitik för att vi tror att det värnar folkhälsan. Hög beskattning och kontrollerad försäljning är grundstenar i detta. Alkoholkonsumtionen i Sverige har tyvärr ökat drastiskt. Genomsnittsmannen drack 13,6 liter ren alkohol år 2006 och genomsnittskvinnan 6,1 liter. Mycket tyder också på att unga människor dricker alltmer.

En ny källa till alkoholflödet in i Sverige är att beställa alkohol via Internet. Att köpa via nätet har genom EG-domstolens dom i juni blivit laglig, men skatt ska betalas i konsumtionslandet. Det är Skatteverket och Tullverket som är de statliga myndigheter som ska se till att beskattningen fungerar, men finansministern har ett särskilt ansvar för att se till att den höga beskattningen och den kontrollerade försäljningen fortsätter och fungerar utifrån nya utmaningar.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att ta några särskilda initiativ för att garantera att all nätimporterad alkohol beskattas och att till Skatteverket ej anmäld nätimporterad alkohol beslagtas?

Avser statsrådet att ta några initiativ inom EU för att den fria rörligheten av just folkhälsofarliga produkter som alkohol och tobak ska begränsas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-10-18 Anmäld: 2007-10-18 Besvarad: 2007-10-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)