Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet

Interpellation 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

En rapport från Försäkringskassan visar på stora skillnader mellan sjukfrånvaron för anställda inom offentlig välfärdsverksamhet jämfört med anställda inom den privata välfärdsverksamheten. Sjukfrånvaron är helt enkelt lägre för de som arbetar inom skola, vård och omsorg i privat välfärdsverksamhet.

Många ideologiska motståndare till privat driven välfärdsverksamhet brukar påstå att arbetsmiljön skulle vara sämre för de anställda. Enligt de undersökningar som finns är arbetsmiljön minst lika bra eller bättre, och nu är det dessutom bevisat att sjukfrånvaron är lägre. De privata alternativen inom välfärdsbranschen ger valfrihet för de som annars inte hade haft möjlighet till några andra alternativ.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka slutsatser drar statsrådet av resultaten i rapporten om att sjukfrånvaron är lägre i privat välfärdsverksamhet jämfört med i offentlig välfärdsverksamhet, och vilka åtgärder föranleder detta från statsrådets sida inom ramen för statsrådets ansvarsområde i regeringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Överlämnad: 2017-03-22 Anmäld: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-05
Debatt (7 anföranden)