Sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:166 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 30 november

Interpellation

2012/13:166 Sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Drygt 62 000 personer har blivit utförsäkrade sedan sjukförsäkringen förändrades och fasta tidsgränser infördes. Det har anförts av regeringen att många av dem som blivit utförsäkrade har återgått i arbete. Men i en granskning gjord av Ekot, Sveriges Radio, visar det sig att av de 62 000 personer som utförsäkrats var det ca 22 000 som tidigare varit sjukskrivna på deltid. Försäkringskassan kan inte säga hur många av de 22 000 deltidssjukskrivna som i dag räknas som att de åter är i arbete. Inte heller Arbetsförmedlingen har den statistiken. Det som framgår av nämnda granskning är att personer som haft en deltidssjukskrivning i kombination med ett deltidsjobb har redovisats i statistiken som sjuka. När de sedan utförsäkrats återfinns dessa personer i statistiken över dem som arbetar.

När regeringen framhåller att rehabiliteringskedjan och förändringarna i sjukförsäkringen varit framgångsrik bygger detta på statistik som med goda skäl kan ifrågasättas som tillförlitlig.

Försäkringskassans redovisning visar att sjukskrivningstalen åter ökar, och att en stor andel av dem som är sjukskrivna är personer som tidigare utförsäkrats.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av fakta som framkommit kring statistik som redovisar andel sjuka och andel i arbete?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-11-30 Anmäld: 2012-12-03 Återtagen: 2012-12-06