Situationen på gränsen mellan Grekland och Turkiet

Interpellation 2019/20:383 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den grekiska regeringen meddelade nyligen att man stänger gränsen för migranter som anländer från Turkiet. Detta efter att Turkiet meddelat att man i praktiken frånträder det så kallade Turkietavtalet med EU.

Det står också klart att Turkiet aktivt uppmuntrar, underlättar för och faciliterar en våg av migranter mot Europa. Det som Turkiet i praktiken gör är att bedriva hybridkrigföring mot EU med migration som vapen.

Sverigedemokraterna ser dock ett stort värde i att EU-kretsen dels håller ihop, dels visar sitt otvetydiga stöd för Grekland. Det får inte råda något tvivel i Ankara om att vi står bakom Greklands agerande och detta lands rätt att värna sin gräns. Vi anser därför att det är viktigt att uttrycka vårt stöd specifikt för Greklands rätt att agera som man gör, nämligen att stänga gränsen för migranter.

De migranter som kommer till Grekland genom Turkiet utsätts inte för systematiskt förtryck i Turkiet. Inget tyder heller på att det skulle vara farligt för dem att kvarvara där. Migranterna har därför inga asylskäl, och det finns ingen anledning för Grekland att låta dessa passera gränsen.

EU ger i dag, trots Turkiets agerande, ett omfattande stöd inom IPA-programmet till bland annat företagande, energi, jordbruk, utbildning och transport. Turkiets agerande de senaste dagarna gör att den typen av stöd framstår som alltmer orimlig.

EU ger ett relativt omfattande stöd till de migranter som befinner sig i Turkiet. Detta bör kvarvara, men stödet som kanaliseras via turkiska myndigheter bör styras om till andra partner. Turkiska myndigheter kan inte anses vara lämpliga samarbetspartner.

Turkiet bedriver i praktiken hybridkrigföring mot EU och det är därför direkt olämpligt att fortsatt ingå en tullunion med det landet. 

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Kommer ministern och regeringen att verka för att rådet uttalar sitt stöd specifikt för Greklands beslut att stänga gränsen för migranter?
  2. Kommer ministern och regeringen att verka för att Turkiets agerande får några konsekvenser för de ekonomiska samarbetena och IPA-stödet?
  3. Kommer ministern och regeringen att verka för att Turkiets agerande får några konsekvenser för hur stödet till migranter kanaliseras?
  4. Kommer ministern och regeringen att verka för att Turkiet utesluts ur tullunionen? 
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-03-06 Överlämnad: 2020-03-09 Anmäld: 2020-03-10 Återtagen: 2020-03-17 Sista svarsdatum: 2020-03-24