Situationen i Västsahara och journalisters möjligheter att verka i landet

Interpellation 2006/07:331 av Larsson, Kalle (v)

av Larsson, Kalle (v)

den 21 februari

Interpellation

2006/07:331 Situationen i Västsahara och journalisters möjligheter att verka i landet

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I över 25 år har det västsahariska folket under Polisarios ledning kämpat för sin nationella självbestämmanderätt. Man har av Internationella domstolen i Haag tillerkänts denna rätt. Förenta nationerna har under en lång följd av år försökt att få till stånd en folkomröstning i Västsahara för att saharierna själva skulle få möjlighet att bestämma om sin framtid. Under FN:s överinseende undertecknade marockanska staten och Polisario en överenskommelse om hur denna process skulle gå till. Marocko har hela tiden saboterat en folkomröstning, trots att Polisario gjort en lång rad eftergifter. Marocko har brutit mot överenskommelser man själv varit med om att underteckna. Marocko har intagit en arrogant hållning, brustit i respekt för Förenta nationerna och tydligt visat att man avser att helt nonchalera det sahariska folkets rätt till självbestämmanderätt, att sätta sig över folkrätten och att helt självsvåldigt annektera Västsahara.

Rapporteringen om förhållandena i Västsahara har varit knapphändig i svensk press. Det är emellertid känt att Marocko bryter mot folkrätten och att marockanska myndigheter notoriskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det finns dock svenska journalister som har tagit som sin uppgift att närmare undersöka förhållandena i Västsahara. En av dem är Lars Björk som rest i landet. Det har dock ur de marockanska myndigheternas synvinkel varit ett ovälkommet besök. Lars Björk har nyligen arresterats. De marockanska myndigheterna anklagar honom för uppvigling och planerar att förvisa honom från Västsahara, föra honom till Marocko och ställa honom inför marockansk domstol och anklaga honom som sympatisör med Al Qaida.

De marockanska myndigheternas uppträdande och beskyllningar är uppenbart bisarra och förs fram för att dölja den marockanska statens många brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Den som bryter mot folkrätt och mänskliga rättigheter är snar till att undertrycka journalisters möjligheter att utforska rådande missförhållanden. Som en konsekvens av brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter följer också brott mot demokratiska principer och rättigheter. Det är även tydligt i Marockos fall när det gäller hanteringen av situationen i Västsahara.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

1. Vilka initiativ avser ministern att ta för Sveriges del och inom EU för att förmå Marocko att respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna?

2. Vilka initiativ avser ministern att ta i FN och EU för att förmå Marocko att medverka till att en folkomröstning om Västsaharas framtid genomförs?

3. Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att stödja svenska journalister i deras verksamhet när de söker klarlägga missförhållanden i andra länder och områden som exempelvis det av Marocko illegalt ockuperade Västsahara?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Svar fördröjt anmält: 2007-02-28 Besvarad: 2007-04-16
Debatt (9 anföranden)