Situationen hos polisen i Region nord

Interpellation 2017/18:19 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I södra Lappland i Västerbottens läns inland, närmare bestämt i Sorsele, Storuman, Lycksele, Åsele, Dorotea och Vilhelmina, finns i dag på vardagsnätterna en enda polisbil som patrullerar området. Med tanke på att det motsvarar nästan samma storlek som Danmark till ytan blir det svårt, näst intill omöjligt, för polisen att göra sitt jobb. Huvudskyddsombudet har påpekat det orimliga i detta, och ärendet har till och med tagits upp i domstol. Tyvärr visade det sig att rätten gick på polisledningens linje – det vill säga att det räcker med en polisbil. 

När det gäller poliskontorens öppettider finns även där mycket att önska på sina håll i länet. I till exempel Robertsfors är kontoret öppet tre timmar per vecka, och det är inte bättre i Vindeln eller Bjurholm. Många invånare upplever detta som minst sagt frustrerande. 

En annan händelse som fick mycket uppmärksamhet var ett inbrott hos Handlar'n i Klimpfjäll som ägde rum i somras och där 200 000 kronor försvann. Tyvärr tog det tio timmar innan polisen kom dit. En av förklaringarna var att orten låg så avsides. 

Med anledning av de ovan nämnda incidenterna vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att invånarna i norra Sverige och Västerbotten ska garanteras samma trygghet som invånarna i resten av landet?

Vad avser ministern att vidta för åtgärder så man inte ska behöva vänta tio timmar på en polisbil vid inbrott och att en polisbil inte ska behöva täcka ett område som nästan är lika stort som Danmark till ytan?

Vad avser ministern att göra för att utvecklingen med den nya polisorganisationen och dess syfte med ökad lokal polisiär närvaro ska stärka tryggheten i hela landet?

Har ministern förtroende för att rikspolischefen Dan Eliasson tar ansvar när det gäller trygghet i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-10-04 Överlämnad: 2017-10-06 Anmäld: 2017-10-10 Sista svarsdatum: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)