Situationen för flyktingar från Syrien

Interpellation 2013/14:60 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:60 Situationen för flyktingar från Syrien

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Vi har fått höra Cecilia Uddén rapportera för SR från Kairo om hur syriska flyktingar omkommer utanför den egyptiska kusten, hur män, kvinnor och barn drunknar när bristfälligt utrustade eller sjöodugliga fartyg lastade med flyktingar går i kvav. Överlevande föräldrar och barn som lyckas ta sig i land behandlas av egyptiska myndigheter som brottslingar och sätts i fängelse för att sedan återbördas till det land de flytt ifrån. En del av dessa var på väg till släktingar i Sverige.

Andra förfärande uppgifter handlar om barngifte som i själva verket är människohandel, främst flickor men även pojkar, som pågår i flyktinglägren i grannländerna. I hopp om en drägligare framtid än den i Syrien eller grannländernas flyktingläger överlämnar förtvivlade föräldrar mot betalning sina barn till rika saudiska män. På FN:s flickdag rapporterade människorättsaktivister hur små flickor säljs och köps från flyktinglägren i grannländerna till rika och äldre män. Biståndet är alltför ofta könsblint och kommer sällan unga flickor och kvinnor till del. Faran för att dessa barn blir sexuellt utnyttjade eller tvingas till slavarbete är stor. För att citera Cecilia Uddén: ”Vi kan inte ha en världsordning som tvingar föräldrar att utsätta sina barn för dödsfara.” I all synnerhet ska vi i Europa inte godta en sådan ordning. Grannländerna Turkiet, Irak, Libanon och Jordanien har fått ta emot ett långt större antal flyktingar än vad dessa länder mäktar med.

I Syrienkrigets spår pågår ett cyniskt och omänskligt utnyttjande av människors svåra belägenhet. Flyktingsmugglare skor sig hämningslöst på flyktingarnas utsatthet och plundrar dem på deras sista tillgångar och utsätter dem sedan för oerhörda risker.

Sverige har på papperet anslagit en ansenlig summa i bistånd till flyktingar från Syrien, men stora delar av detta bistånd har trots det väldiga behovet av snabba och effektiva hjälpinsatser ännu inte kommit de humanitära organisationer som på plats ska organisera hjälpen till del.

Enligt Save the Children har enbart 30 procent av de ca 150 miljoner kronor som lovades på givarkonferensen betalats ut. Resten har fastnat hos UD. En självklar fråga är varför de hjälpinsatser som beslutats ännu inte har blivit förverkligade i praktiken.

Situationen för de syriska flyktingarna är ohygglig och en för tung börda för grannländerna att ensamma bära. Sverige har ett gott internationellt anseende i situationer och sammanhang som dessa. Dagens situation kräver att Sverige agerar. Sverige bör dessutom inom EU intensivt verka för att andra EU-länder gör samma sak.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att påskynda och effektivisera hjälpen till dem som flyr från Syrien?

Avser ministern att verka för att Sverige ska öka den svenska kvoten av flyktingar från Syrien?

Avser ministern att verka för att skapa lagliga vägar in i EU för dem som flyr undan krig och förföljelse?

Avser ministern att verka för att låta syriska flyktingar i Sverige få söka visum å sina anhörigas vägnar så att de inte tvingas resa långväga till ambassad?

Vilka initiativ avser ministern att ta gentemot stater som exempelvis Egypten för att förhindra att flyktingar från Syrien behandlas som brottslingar och fängslas?

Vad avser ministern att göra för att förhindra handel med utsatta kvinnor och barn i flyktinglägren i Syriens grannländer?

Vad avser ministern att göra inom EU för att förmå andra EU-länder att ta emot fler flyktingar?

Vad avser ministern att göra för att Turkiet och andra flyktingmottagande länder ska underlätta för humanitär hjälp utan att ställa krav på att organisationer som ger denna hjälp först måste vara registrerade?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-24 Besvarad: 2013-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)