Situationen för deltidsarbetslösa

Interpellation 2006/07:510 av Brink, Josefin (v)

av Brink, Josefin (v)

den 8 maj

Interpellation

2006/07:510 Situationen för deltidsarbetslösa

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I TV 4:s Nyheterna den 2 maj berättade en kvinna vid namn Britt-Marie om den absurda situation hon hamnat i. Hon har äntligen fått ett fast jobb i sin hemkommun. Dessvärre är jobbet endast på 75 procent, så hon måste deltidsstämpla för att få ekonomin att gå ihop.

Som en effekt av de nya regler som regeringen beslutat ska gälla tvingas Britt-Marie nu för att få rätt till deltidsstämpling att söka jobb i hela landet och i alla branscher. Arbetsförmedlingen har till och med uttryckligen uppmanat henne att söka tillfälliga jobb på annan ort. Britt-Marie är ensamstående förälder, men det har arbetsförmedlingen inte tagit någon hänsyn till.

Att människor ska tvingas säga upp sig från fasta jobb för att flytta runt och ta tillfälliga påhugg kan ju inte på något sätt anses rimligt för vare sig den enskilde eller för samhällsekonomin.

Deltidsarbetslösa har alltid haft en svår situation – det är därför rätten till heltid är ett så centralt krav för oss i Vänsterpartiet. Att det nästan uteslutande är lågavlönade kvinnor som drabbas av deltidsarbetslöshet gör saken extra angelägen ur jämställdhetsperspektiv.

Om de nya reglerna för arbetssökande ska uttolkas så som i Britt-Maries fall blir situationen för många kvinnor helt ohållbar.

Mot bakgrund av det som anförs vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att deltidsarbetslösa inte ska behöva säga upp sig från fasta jobb och flytta för att ta ett vikariat eller annan visstidsanställning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-08 Anmäld: 2007-05-08 Svar fördröjt anmält: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)