Siffertricksande på Arbetsförmedlingen

Interpellation 2013/14:321 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:321 Siffertricksande på Arbetsförmedlingen

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Enligt uppgifter i SVT i dag har arbetsförmedlingskontoret i Arlöv under många års tid systematiskt manipulerat statistiken över antalet arbetslösa genom att koda arbetslösa som arbetande. Enligt uppgifter i SVT ska fusket ha varit känt ända upp i Arbetsförmedlingens centrala ledning.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Hur länge har regeringen känt till denna manipulation av statistiken?

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att Arbetsförmedlingens statistik ska vara tillförlitlig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2014-02-28 Inlämnad: 2014-02-28 Svar fördröjt anmält: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-18
Debatt (11 anföranden)