Sekretess och jämställdhet vid utnämningar

Interpellation 2007/08:329 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 23 januari

Interpellation

2007/08:329 Sekretess och jämställdhet vid utnämningar

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den statliga utnämningspolitiken var före valet föremål för debatt. I ett högt tonläge och med hårda argument utlovades stora reformer från de borgerliga partierna. Då utlovades utrensningar i den statliga tjänstemannakåren under stridsropet rent hus för att avskaffa det socialdemokratiska tjänstemannaväldet. Ansökningsförfarandet skulle bli öppnare och det skulle vara möjligt för alla att i efterhand granska att den bästa kandidaten verkligen fått jobbet. Annonseringar efter generaldirektörer och motsvarande har också skett i en del fall, men regeringsföreträdare har också vid ett flertal tillfällen klagat på att rekryteringsprocessen lyder under offentlighetsprincipen. Därför förbereds nu förslag på att hemlighålla åtminstone namn och meritlistor för dem som söker statliga toppjobb och kanske för alla jobb i den offentliga sektorn.

Ur jämställdhetssynpunkt skapar detta stora problem. Vi vet att kvinnor tidigare ofta blivit diskriminerade vid tjänstetillsättningar just för att de är kvinnor. Sedan jämställdhetslagen kom 1991 finns det ett lagligt instrument för att motverka diskriminering av både män och kvinnor vid anställningsförfaranden. För att en enskild sökande ska kunna använda sig av lagstiftningens möjligheter att hävda att man blivit diskriminerad måste man kunna jämföra sig med övriga sökanden till en tjänst. Lagen tar nämligen inte bara sikte på den som i slutändan får arbetet (som ju självklart blir offentlig) utan även på själva anställningsförfarandet, till exempel vilka som väljs ut till anställningsintervju. Men om meritlistor ska hållas hemliga går det ju inte att avgöra om exempelvis mindre meriterade män kallats till intervju framför mer meriterade kvinnor (eller tvärtom).

Både rättssäkerheten för den enskilde sökande och jämställdhetsarbetet i samhället i stort försämras, speciellt om hemligstämplandet ska gälla inom hela den offentliga sektorn.

Min fråga till statsrådet är därför vilka åtgärder han tänker vidta för att inte öppna för ökade möjligheter till diskriminering vid rekryteringar av generaldirektörer och motsvarande.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-23 Anmäld: 2008-01-23 Besvarad: 2008-02-12