Samverkan mellan kommuner

Interpellation 2012/13:309 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 4 mars

Interpellation

2012/13:309 Samverkan mellan kommuner

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Hur man än vrider och vänder på samhällsdebatten kring våra kommuner är behovet av ökad samverkan ofta en återkommande punkt. Samverkan mellan landets kommuner har genom åren ökat men än finns mycket kvar att göra, både för att effektivast ta vara på varje skattekrona men också för att säkerställa god samhällsservice över hela vårt land.

Tar vi dessutom utgångspunkt i våra mindre kommuner runt om i landet blir behovet av samverkan ännu större och tydligare. Arjeplog är en kommun i mitt eget län Norrbotten som kan stå som tydligt exempel.

Befolkningen minskar samtidigt som samhällskraven ökar. Skolan ställs inför nya utmaningar, behovet av vård och omsorg växer, och områden som it och administrativa stödfunktioner ställer nya krav.

För små kommuner är behovet och tron på samverkan tillsammans med andra stor. Men hur mycket man än spänner musklerna räcker det inte till på samma sätt som i en större kommun. Det räcker varken för att själva kunna lösa morgondagens utmaningar eller för att gå in i nya samverkansprojekt som kanske inte förrän om flera år ger sänkta kostnader eller möjlighet att fasa ut nuvarande system. Detta är ett stort problem som vi tillsammans måste lösa.

Vad ser statsrådet för utmaningar framöver när det gäller våra mindre kommuner?

På vilka sätt tänker statsrådet underlätta och stimulera en samverkan för dessa kommuner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-04 Anmäld: 2013-03-04 Svar fördröjt anmält: 2013-03-14 Besvarad: 2013-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)