Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Interpellation 2012/13:486 av Axelsson, Lennart (S)

av Axelsson, Lennart (S)

den 3 juni

Interpellation

2012/13:486 Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Familjer som har barn med funktionsnedsättning har varje år kontakt med i genomsnitt 17 personer kring sitt barns funktionsnedsättning och de insatser som barnet behöver. Det visade Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 2008 i rapporten Men dom har ju fått det så bra!? .

Det finns föräldrar som måste ha upp till 90 myndighetskontakter, något som tar både tid och kraft. RBU har sedan 2008 drivit kravet att familjer med barn med funktionsnedsättning ska få hjälp av en särskild hjälpsamordnare. De har fått stöd av många andra. Socialdemokraterna har i riksdagen drivit frågan om försöksverksamhet med samordnare.

År 2011 konstaterade även Riksrevisionen att föräldrar till barn med funktionsnedsättning bär en tung börda med att samordna stöd som barnen får från olika håll och föreslog därför en försöksverksamhet och med särskilda samordnare.

Riksdagens socialutskott konstaterade att samordningsproblemen var stora och skrev i ett betänkande som antogs av riksdagen hösten 2011 att: "Utskottet har fått veta att regeringen har för avsikt att påbörja en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012."

Såvitt jag vet har inte statens försöksverksamhet startat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Varför har inget hänt trots att 1,5 år har gått sedan beslutet?

När kommer försöksverksamheten i gång?

Varför har inte riksdagen informerats om att försöksverksamheten inte har startat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Svar fördröjt anmält: 2013-06-14 Besvarad: 2013-08-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)